top of page
shutterstock_1717625272.jpg

min. 1,5 év - 12 éves korig

Hetente 1x45 perc

Budaörs, Budapesti út 123.

Szeptembertől - júniusig (igény szerint alakítható)

Kiscsoport 4 fő vagy nagycsoport max 8 fő

 • Játék, hangolódás

 • Feladatvégzés

 • Levezetés, értékelés

 • Házi feladat adása

Kinek ajánljuk?

Időpont

Helyszín

Éves szinten

Csoportlétszám

A foglalkozás felépítése

Lúdtalp korrekció

 • Lábboltozat, boka erősítése

 • Szem-láb koordináció fejlesztése

 • váltott láb használatának elősegítése

 • Egyensúly fejlesztése

 • Hely-helyzetváltoztatás tanulása álló helyzetből kiindulva és megfelelő járásritmus, mozgáskoordináció kialakítása

 • Nehezített járás-mozgásformák, énekkel kísért játékok, mozgásos mondókák tanítása/tanulása az életkori elvárásoknak megfelelően

 • A bázis és finommozgások önálló pontos kivitelezésére törekvés

 • Célzó mozgások tanítása-tanulása

 • Az életkoruknak megfelelő verbalitással rendelkező gyermekek szókincsének bővítése

Specifikus nevelési, fejlesztési célok

FEJLESZTŐ élményTÁBOROK  >>> Júli 1-től

Nyári 

bottom of page