top of page
Kids Raising Hands In Classroom

Nagycsoportos óvodásoknak, hatékonyan ötvözve a fejlesztési lehetőségeket.

Hetente 1x45 perc + péntekenként, 8:15-11:20

Budaörs, Budapesti út 123.

Szeptembertől június közepéig

Maximum 6 fő 

 • 8:00-8:15 –  gyülekező

 • 8:15-9:00 – csoportos TSMT fejlesztés - haladó szint 

 • 9:00-9:10 – szünet

 • 9:10-9:55 – iskolaelőkészítő foglalkozás 

 • 9:55-10:20 – tízórai és szünet 

 • 10:20-11:05 – szociális-kommunikációs fejlesztés terápiás rekreációs módszerrel

 • 11:05-11:20 – távozás 

Kinek ajánljuk?

Időpont

Helyszín

Éves szinten

Csoportlétszám

Délelőtti órarend

KOMPLEX Iskolaelőkészítő csomag

 • Fogadóórára való bejelentkezés heti szinten a gyermek fejlettségi szintjéről, beilleszkedéséről, beválásáról való tájékoztatás céljából (15 perc)

 • Zárt Facebook csoportban való fényképek a foglalkozásokról 

 • Összefoglaló írásbeli tájékoztatás havi szinten a foglalkozások menetéről, az adott hónapban érintett területeket illetően

 • Félévenként egy konzultáció a gyermek fejlődéséről (45 perc)

A fejlesztés tartalmazza

Fejlesztendő területek

School Kids
 • Mozgáskoordináció

 • Reflexgátlás

 • Dinamikus egyensúly

 • Labdaérzék (szem-kéz koordináció, erőadagolás)

 • Bilaterális és alternáló mozgáskoordináció

 • Posztúra szabályzása, izomtónus 

 • Motoros mintamásolás

TSMT – haladó szint
(idegrendszeri érettség és mozgásfejlesztés)

 • Alkalmazkodási készség

 • Önértékelés növekedése

 • Szabálytartás, kontroll-funkciók 

 • Önfegyelem

 • Monotónia-tűrés

 • Vezetői képességek 

 • Visszajelzés adás és fogadás

Szociális-kommunikációs fejlesztés,
terápiás rekreációs módszerrel

 • Szociális érettség (feladattudat, önállóság, belső motiváció, késleltetés, szabálytudat, szociális érzékenység, győzni és veszíteni tudás, empátia, érzelmi érettség)

 • Kognitív terület (memória, információ-feldolgozás, figyelem, testvázlat, térbeli tájékozódás, észlelés)

 • Nyelvi terület (szókincs, fonológiai tudatosság, mondatalkotás, ellentétek, auditív észlelés)

 • Motoros terület (grafomotorika, finommotorika, szem-kéz koordináció, testközépvonal-keresztezés)

Iskolaelőkészítő –
iskolaérettségés kognitív fejlesztés

FEJLESZTŐ élményTÁBOROK  >>> Júli 1-től

Nyári 

bottom of page